Bức tranh đắt nhất lịch sử

Một bức tranh của Francis Bacon (họa sĩ Anh, 1909-1992) trở thành họa phẩm đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá tranh.

Bức tranh có tên Ba hình nghiên cứu về Lucian Freud, vẽ năm 1969, được bán với giá 142 triệu đôla tại New York hôm 12/11.

Giá tiền này vượt qua kỷ lục 119.9 triệu đôla năm ngoái của bức Tiếng thét của họa sĩ Edvard Munch.

Trước đó, người ta chỉ dự đoán giá tác phẩm là 85 triệu đôla.

Một người đã mua qua điện thoại với giá 127 triệu đôla, nhưng cộng cả tiền hoa hồng, giá cuối cùng sẽ là 142 triệu đôla.

Nhà Christie's không tiết lộ danh tính người mua.

Cũng tại buổi bán đấu giá ở New York, tác phẩm điêu khắc Balloon Dog (Orange)” của Jeff Koons được bán với giá 58,4 triệu đôla.

Đây là mức giá đắt nhất cho một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sỹ còn sống.

Bức tranh của Francis Bacon vẽ người bạn, cũng là họa sĩ, Lucian Freud, năm 1969 tại London.

Ban đầu, hồi thập niên 1970, ba tấm làm nên bức tranh được tách ra riêng.

Một tấm được triển lãm ở bảo tang Tate năm 1985 trước khi người ta kết hợp ba tấm làm một.