California có luật 'sex ở đại học'

Bản quyền hình ảnh Reuters

California trở thành tiểu bang đầu tiên tại Mỹ yêu cầu sinh viên ở các đại học công phải có sự đồng ý rõ ràng trước khi quan hệ tình dục.

Thống đốc Jerry Brown đã ký dự luật “yes means yes”, mà những người vận động nói sẽ giúp thay đổi nhận thức về hiếp dâm.

“Yes means yes” là luật đầu tiên ở một tiểu bang Mỹ yêu cầu đặt sự đồng ý là trung tâm trong chính sách chống hiếp dâm trong trường.

Luật định nghĩa sự đồng ý là “thỏa thuận tự nguyện, khẳng định, tỉnh táo để tham gia hoạt động tình dục”.

Luật mới nhằm thách thức quan điểm cho rằng nạn nhân cần chống đối thì mới có thể kiện.

Theo luật này, sự im lặng hay thiếu chống đối không có nghĩa là đồng ý. Một người say, bị thuốc, bất tỉnh hay buồn ngủ không thể nói người ấy đồng ý.

Thống kê tại Mỹ ước tính cứ một trong năm phụ nữ bị bạo hành tình dục khi ở đại học.