Thêm quy định buộc quan chức TQ tiết kiệm

Image caption Một cơ quan nhà nước ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô

Trung Quốc ra chỉ thị quy định diện tích văn phòng cho quan chức chính phủ, buộc cấp bộ trưởng chỉ có văn phòng 54 mét vuông.

Chỉ thị mới áp dụng cho viên chức từ cập huyện đến trung ương.

Diện tích ít nhất là chín mét vuông cho quan chức cấp thấp.

Văn bản mới rất chi tiết, quy định cả về nơi ăn uống, giữ xe, hành lang trong cơ quan nhà nước.

Những năm qua Trung Quốc chứng kiến tình trạng các quan chức, dù cấp thấp, vẫn có văn phòng to đẹp ở những tỉnh nghèo.

Ủy ban Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia nói chỉ thị mới nhằm “khuyến khích cố gắng và tiết kiệm”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi đảng viên tiết kiệm từ khi lên nắm quyền năm 2012.

Trung ương Đảng Cộng sản đề ra “Tám quy chương”, được cho là nhằm thay đổi tác phong của đảng viên.