Ai là nạn nhân các vụ 'thánh chiến'?

Các nhóm tự nhận là đang thực hiện 'thánh chiến Hồi giáo' đã giết hơn 5000 người chỉ trong một tháng, theo điều tra của BBC và Trường King's College London.

Đa số người bị giết và bị thương là thường dân, với tổng số trên 2000 bị các nhóm 'thánh chiến' hay 'jihadist' tấn công chỉ trong tháng 11/2014.

Tổ chức xưng là 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) gây ra nhiều vụ giết người nhất trong làn sóng bạo lực tại Iraq và Syria như các đồ họa và bản đồ ở trang này giải thích câu chuyện:

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Bản quyền hình ảnh BBC World Service