Công ty bia dùng hình ảnh Gandhi

Một công ty bia của Mỹ xin lỗi vì đưa hình anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi lên lon bia.

New England Brewing Company đã xin lỗi sau khi có đơn nộp ở tòa Ấn Độ nói rằng việc này “xúc phạm” lãnh đạo cuộc đấu tranh giành tự do của Ấn Độ.

Ông Gandhi, bị ám sát năm 1948, dẫn dắt phong trào bất bạo động đòi độc lập từ Anh.

Công ty bia của Mỹ cho bán nhãn hiệu bia Gandhi-Bot.

Họ xin lỗi nhưng không nói sẽ ngừng bán hiệu bia này.

Ông Matt Westfall, giám đốc của công ty đặt ở Connecticut, nói “con cháu” của ông Gandhi “đã nhìn thấy nhãn hiệu và tỏ ra ngưỡng mộ”.