Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh

Các điểm chính

  • Sinh ngày 18/4/1953
  • Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Trưởng Ban Nội chính Trung ương
  • Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
  • Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (2003-2013)
  • Chủ tịch UBND Đà Nẵng (1997-2003)

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 16 tháng 2 2015

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.