Singapore tiễn đưa ông Lý Quang Diệu

Các điểm chính

 • Lý Quang Diệu sinh ngày 16/9/1923 trong một gia đình gốc Hoa tại Singapore
 • Tốt nghiệp đại học luật ở Cambridge, Anh Quốc
 • Năm 1949: trở về Singapore làm việc
 • Tháng 11/1954: Thành lập Đảng Nhân dân hành động (PAP)
 • 1956: Cùng một phái đoàn sang London thương thuyết giành quyền tự trị
 • Tháng 6/1959: Đảng PAP giành chiến thắng trong tổng tuyển cử, Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore.
 • 1962: PAP mở trưng cầu dân ý, sáp nhập vào Malaysia, chấm dứt chế độ thuộc địa của Anh.
 • Tháng 8/1965: Lý Quang Diệu ký thỏa thuận tách khỏi Malaysia
 • Tháng 11/1990: Rời ghế thủ tướng nhưng vẫn tiếp tục ở lại trong nội các của Thủ tướng Ngô Trác Đống
 • 2004: Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho chính phủ Thủ tướng Lý Hiển Long - con trai đầu của ông.
 • Qua đời vào ngày 22/3/2015

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 29 tháng 3 2015

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.