Thế giới đón Ngày Yoga Quốc tế

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham vào buổi yoga tập thể qui mô kỷ lục vào Ngày Yoga Quốc tế

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Trẻ em tại thành phố Jodhpur ở Ấn Độ tập yoga nước vào dịp này

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Sinh viên này ở thành phố Agartala có thế yoga hơi khó tập

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Tại nhiều nơi trên thế giới như thủ đô Hàn Quốc đều có hoạt động yoga đánh dấu Ngày Yoga Quốc tế

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Hàng trăm người tham gia một buổi tập ở Bắc Kinh

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Hàng ngàn người tập trung dưới chân Tháp Eiffel

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Những người nghiện yoga không ngại trời mưa đã tới Time Square ở New York