Trung Quốc cấm đảng viên chơi golf

Bản quyền hình ảnh Thinkstock

Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm toàn bộ 88 triệu đảng viên gia nhập các câu lạc bộ chơi golf.

Đây là một phần nội dung điều lệ đảng mới nhất vừa công bố.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cấm đảng viên ăn uống xa hoa, lạm dụng quyền lực.

Từ 2012 Trung Quốc đã mở chiến dịch chống tham nhũng.

Quy định mới cho biết đảng viên không được “làm thẻ hay dùng thẻ thành viên để vào câu lạc bộ thể hình, chơi golf, các loại thẻ tiêu dùng khác, và các câu lạc bộ cá nhân”.

Quy định không giải thích vì sao lại cấm đảng viên chơi golf, nhưng công chúng thường xem các câu lạc bộ này là nơi tụ tập mưu đồ chuyện riêng của quan chức.

Đảng Cộng sản cũng sửa lại một điều khoản cấm có tình nhân. Quy định mới nói đảng viên không được có “quan hệ tình dục bất chính với người khác”.

Tin liên quan