Tấn công ở Paris: Cập nhật tin tức

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 15 tháng 11 2015

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.