1% người giàu nắm nửa tài sản thế giới

Theo tổ chức Oxfam, nửa số của cải trên toàn thế giới nằm trong tay 1% người giàu nhất.

Tổ chức này sử dụng thông số từ báo cáo của Credit Suisse hồi tháng 10/2015 và sẽ kêu gọi lãnh đạo các nước trong hội nghị tuần này tại Davos giải quyết bất bình đẳng xã hội.

Oxfam ước tính rằng 62 người giàu nhất hành tinh sở hữu số tài sản tương đương nửa dân số nghèo nhất thế giới.

Oxfam cũng chỉ trích những người vận động chính trị và số tiền hiện đang lưu giữ trong các "thiên đường thuế".

Tổ chức này dự đoán rằng số tài sản trong tay 1% số người giàu nhất sẽ tăng lên trong một năm tới, vượt qua tài sản của 99% dân số còn lại.

Để lọt vào số 10% người giàu nhất, cần có tài sản và tiền mặt vào khoảng 68.800 đôla. Để nằm trong số 1% giàu nhất thế giới, cần có 760.000 đôla Mỹ.

Tuy nhiên điều đáng chú ý là thông tin về những người siêu giàu không dễ có và bởi vậy Credit Suisse nói các thông số của họ về 10% và 1% người giàu nhất "có thể thấp hơn thực tế".

Các thông số này cũng có thể không trung thực vì tại các nước mà thống kê không được chính xác thì chỉ có thể ước tính.

Oxfam nói rằng chi tiết 62 người có trong tay tổng tài sản tương đương 50% dân số thế giới cho thấy sự tập trung quá lớn về tài sản và độ chênh lệch ngày càng khủng khiếp. Năm 2010 tỷ lệ này là 388 người giàu nhất có số tài sản tương đương 50% dân số nghèo nhất.