Obama thề truy đuổi IS

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 23 tháng 3 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.