Người Áo 'sốc' vì bầu cử tổng thống

Bản quyền hình ảnh epa
Image caption Norbert Hofer

Đảng Tự Do, đảng chính trị cực hữu của Áo, đã đứng đầu trong vòng thứ nhất của cuộc bầu cử Tổng thống.

Ông Norbert Hofer đạt 36% số phiếu cho vị trí cao nhất và sẽ trải qua một cuộc bỏ phiếu lại vào tháng Năm.

Nhiều khả năng Norbert Hofer sẽ đối đầu với Alexander Van der Bellen, một ứng cử viên độc lập của đảng Xanh, người được 20% số phiếu.

Lần đầu tiên, kể từ Thế chiến thứ Hai, ứng cử viên từ hai đảng chính trị lớn nhất của Áo không đạt số phiếu đủ cho vòng đấu lại.

Rudolf Hundstorfer từ đảng Xã Hội-Dân Chủ và Andreas Khol từ đảng Nhân Dân, là đảng trung hữu chỉ kiếm được 11% số phiếu cho mỗi người.

Cả hai đảng đã nắm quyền ở Áo nhiều thập niên qua- hoặc riêng biệt, hoặc trong chính phủ liên hiệp.

Đây là một sự thay đổi lớn đối với nền chính trị của Áo, theo như phóng viên BBC tại Vienna là Bethany Bell, vì Tổng thống luôn là người của đảng trung tả hoặc trung hữu kể từ năm 1945.

Chiến thắng rõ rệt của ứng cử viên đảng cực hữu phản ảnh sự không hài lòng trên diện rộng đối với hiện trạng đất nước, bên cạnh những lo ngại về người nhập cư và tình hình kinh tế, phóng viên BBC nói.

Người ủng hộ đảng đảng Xã Hội-Dân Chủ và đảng Nhân Dân cũng giảm đi nhiều trong những năm qua.

Trong kỳ tổng tuyển cử vào năm 2013, hai đảng chính trị chỉ kiếm đủ số phiếu để thành lập một “chính phủ liên hiệp".

Nếu không có ứng cử viên nào kiếm đa số phiếu trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống, cuộc bỏ phiếu lại sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Năm 2016.

Đương kim Tổng thống Heinz Fischer, 77 tuổi, sẽ không thể tái cử vì đã nắm quyền trong hai nhiệm kỳ.

Tin liên quan