Thái Lan thông qua dự thảo hiến pháp

Bản quyền hình ảnh Getty

Đa số cử tri tại Thái Lan đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo hiến pháp, được viết bởi một ủy ban do quân đội bổ nhiệm.

Thống kê phi chính thức nói 61.45% bỏ phiếu ủng hộ.

Quân đội đã xóa hiến pháp cũ khi nắm quyền năm 2014, sau nhiều tháng bất ổn chính trị và có lúc xảy ra bạo lực.

Những người ủng hộ văn bản mới nói nó sẽ phục hồi ổn định, nhưng những người phê phán lại nói nó giúp củng cố kiểm soát của quân đội.

Cử tri cũng ủng hộ điều thứ hai ghi trong trưng cầu dân ý, theo đó, một thượng viện được bổ nhiệm sẽ được phép tham gia chọn thủ tướng.

Tỉ lệ đi bầu khoảng 55%, theo ủy ban bầu cử - thấp hơn so với mục tiêu 80%.

Việc vận động chống lại dự thảo trước thềm trưng cầu dân ý đã bị cấm, một số người bị tạm giữ.

Các đảng chính trị lớn nhất của Thái Lan đã bác bỏ hiến pháp này.

Bản quyền hình ảnh EPA

Các nhóm quan sát độc lập yêu cầu được phép theo dõi cuộc bỏ phiếu nhưng ủy ban bầu cử không cho.

Phân tích của phóng viên Jonathan Head, Bangkok

Chính phủ quân đội đánh canh bạc khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Thành tích của họ trong hai năm từ khi nắm quyền chỉ lộn xộn, kinh tế không khá và chính phủ mà họ lật đổ được dẫn dắt bởi một đảng đã thắng mọi cuộc bầu cử diễn ra trong 15 năm qua.

Canh bạc đã thành công. Dẫu có cảnh báo mạnh mẽ từ các nhóm nhân quyền và các chính khách nổi trội về tính chất phi dân chủ của hiến pháp mới, đa số cử tri đi bầu đã thông qua.

Nhưng tỉ lệ bỏ phiếu thấp, và không khí đàn áp trước cuộc trưng cầu, khi việc vận động phản đối bị cấm, sẽ ảnh hưởng xấu đến tính chính danh của kết quả trong mắt nhiều người Thái.

Quân đội nay dự định tổ chức tổng tuyển cử trước cuối năm sau. Theo hệ thống bỏ phiếu mới, nó có thể tạo ra một chính phủ liên minh yếu. Và một Thượng viện được bổ nhiệm cùng các tổ chức không được dân bầu sẽ có quyền quyết định chính trị Thái, trong cái có thể được mô tả là nền dân chủ có hướng dẫn.

Tin liên quan