'Nên cho dùng cần sa vì mục đích y khoa'

Bản quyền hình ảnh patrol.police.gov.ua

Dùng cần sa vì nguyên nhân y khoa nên được xem là hợp pháp, theo khuyến nghị của một nhóm nghị sĩ Anh thuộc nhiều đảng phái.

Ủy ban Quốc hội liên Đảng về Cải tổ Chính sách với Chất tác động tâm thần tuyên bố có bằng chứng rõ rệt là cần sa có thể mang tác dụng chữa bệnh trong một số trường hợp.

Trong đó có đau kinh niên và chứng hồi hộp.

Theo ủy ban này, hàng chục ngàn người ở Anh đã vi phạm luật vì dùng cần sa để giảm đau.

Nhưng Bộ Nội vụ Anh tuyên bố không có dự định hợp pháp chất “nguy hại” này.

Tin liên quan