Nổ lớn ở New York

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 19 tháng 9 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.