Trực tiếp Phản ứng về phiên tranh luận Clinton - Trump

Sự kiện đang được tường thuật

Nhắn tin trực tiếp

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.