Trực tiếp Trump - Clinton tranh luận trực tiếp lần 2

Sự kiện đang được tường thuật

Nhắn tin trực tiếp

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.