Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 5, 2005 - Published 09:02 GMT
 
Bản gốc bút tích cuốn Ngục Trung Nhật Ký
Về một vài con số và ngày tháng trong cuốn Ngục Trung Nhật Ký và những bình luận của các tác giả Việt Nam và nước ngoài
 
 
Thính giả Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva, Nga gửi thư cho BBC để trình bày những nhận xét riêng về tiểu sử Hồ Chí Minh
 
Giáo sư David Thomas kể về quá trình ông tìm hiểu Hồ Chí Minh và những khó khăn trong việc quảng bá ông Hồ ở Mỹ
 
William Duiker cho rằng nếu còn sống, ông Hồ Chí Minh vẫn theo đuổi chủ nghĩa xã hội nhưng dung thứ những người bất đồng

 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân