Ifẹhonuhan Lẹkki lori ẹkun owo irinnọ

Ifẹhonuhan Lẹkki lori ẹkun owo irinnọ

Ifẹhonuhan Lẹkki lori ẹkun owo irinnọ waye loni lagbegbe eti ọsa