Ojo arọrọda Eko ṣe idiwọ fún káràkátà

Ojo arọrọda Eko ṣe idiwọ fún káràkátà