Awọn ara ilu kede ipapodaba ọba wọn nipa gige igi nla to wa laafin.

Awọn ara ilu kede ipapodaba ọba wọn nipa gige igi nla to wa laafin.

Awọn ara ilu kede ipapodaba ọba wọn nipa gige igi nla to wa laafin lati kede fun gbogbo ara ilu.