L'Eko awọn eeyan fero wọn han lori ile-isẹ kolekodọti tuntun

L'Eko awọn eeyan fero wọn han lori ile-isẹ kolekodọti tuntun

Ọpọlọpọ eniyan sọwipe ile isẹ akodọti tuntun t'ilu Eko ko kun'juwọn nitori idọti si wa lawọn agbeegbe to pọ.