Awọn iroyin aladun to jẹ malegbagbe

Nnkan yìí kò sí mọ́.
Awọn iroyin aladun to jẹ malegbagbe