Awọn iroyin aladun to jẹ malegbagbe

Nnkan yìí kò sí mọ́.