Enúgu

  1. Ibrahim Umar

    Umar ni oun wa nile iwosan fun ọpọ oṣu nibi ti oun ti gba itọju, ṣugbọn awọn dokita sọ fun oun pe ọta naa wa lori iṣan ọrun oun.

    Kà Síwájú Síi
    next