Ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé f‘ọ́dún 2018 - Àkọsílẹ̀ ìdíje àti èsì wọn

Ìsọ̀rí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ́lù

Ìsọ̀rí àkọ́kọ́

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
URU Ikọ̀ Uruguay 3 0 0 5 9
RUS Ikọ̀ Russia 2 0 1 4 6
SAU Ikọ̀ Saudi Arabia 1 0 2 -5 3
EGY Ikọ̀ Egypt 0 0 3 -4 0
14 Oṣù Òkúdu 2018
RUS Ikọ̀ Russia 5
0 Ikọ̀ Saudi Arabia SAU
Ẹ́A
15 Oṣù Òkúdu 2018
EGY Ikọ̀ Egypt 0
1 Ikọ̀ Uruguay URU
Ẹ́A
19 Oṣù Òkúdu 2018
RUS Ikọ̀ Russia 3
1 Ikọ̀ Egypt EGY
Ẹ́A
20 Oṣù Òkúdu 2018
URU Ikọ̀ Uruguay 1
0 Ikọ̀ Saudi Arabia SAU
Ẹ́A
25 Oṣù Òkúdu 2018
URU Ikọ̀ Uruguay 3
0 Ikọ̀ Russia RUS
Ẹ́A
25 Oṣù Òkúdu 2018
SAU Ikọ̀ Saudi Arabia 2
1 Ikọ̀ Egypt EGY
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí kejì

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
ESP Ikọ̀ Spain 1 2 0 1 5
POR Ikọ̀ Portugal 1 2 0 1 5
IRN Ikọ̀ Iran 1 1 1 0 4
MAR Ikọ̀ Morocco 0 1 2 -2 1
15 Oṣù Òkúdu 2018
MAR Ikọ̀ Morocco 0
1 Ikọ̀ Iran IRN
Ẹ́A
15 Oṣù Òkúdu 2018
POR Ikọ̀ Portugal 3
3 Ikọ̀ Spain ESP
Ẹ́A
20 Oṣù Òkúdu 2018
POR Ikọ̀ Portugal 1
0 Ikọ̀ Morocco MAR
Ẹ́A
20 Oṣù Òkúdu 2018
IRN Ikọ̀ Iran 0
1 Ikọ̀ Spain ESP
Ẹ́A
25 Oṣù Òkúdu 2018
ESP Ikọ̀ Spain 2
2 Ikọ̀ Morocco MAR
Ẹ́A
25 Oṣù Òkúdu 2018
IRN Ikọ̀ Iran 1
1 Ikọ̀ Portugal POR
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí kẹta

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
FRA Ikọ̀ France 2 1 0 2 7
DEN Ikọ̀ Denmark 1 2 0 1 5
PER Ikọ̀ Peru 1 0 2 0 3
AUS Ikọ̀ Australia 0 1 2 -3 1
16 Oṣù Òkúdu 2018
FRA Ikọ̀ France 2
1 Ikọ̀ Australia AUS
Ẹ́A
16 Oṣù Òkúdu 2018
PER Ikọ̀ Peru 0
1 Ikọ̀ Denmark DEN
Ẹ́A
21 Oṣù Òkúdu 2018
DEN Ikọ̀ Denmark 1
1 Ikọ̀ Australia AUS
Ẹ́A
21 Oṣù Òkúdu 2018
FRA Ikọ̀ France 1
0 Ikọ̀ Peru PER
Ẹ́A
26 Oṣù Òkúdu 2018
AUS Ikọ̀ Australia 0
2 Ikọ̀ Peru PER
Ẹ́A
26 Oṣù Òkúdu 2018
DEN Ikọ̀ Denmark 0
0 Ikọ̀ France FRA
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí kẹrin

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
CRO Ikọ̀ Croatia 3 0 0 6 9
ARG Ikọ̀ Argentina 1 1 1 -2 4
NGA Ikọ̀ Nigeria 1 0 2 -1 3
ICE Ikọ̀ Iceland 0 1 2 -3 1
16 Oṣù Òkúdu 2018
ARG Ikọ̀ Argentina 1
1 Ikọ̀ Iceland ICE
Ẹ́A
16 Oṣù Òkúdu 2018
CRO Ikọ̀ Croatia 2
0 Ikọ̀ Nigeria NGA
Ẹ́A
21 Oṣù Òkúdu 2018
ARG Ikọ̀ Argentina 0
3 Ikọ̀ Croatia CRO
Ẹ́A
22 Oṣù Òkúdu 2018
NGA Ikọ̀ Nigeria 2
0 Ikọ̀ Iceland ICE
Ẹ́A
26 Oṣù Òkúdu 2018
NGA Ikọ̀ Nigeria 1
2 Ikọ̀ Argentina ARG
Ẹ́A
26 Oṣù Òkúdu 2018
ICE Ikọ̀ Iceland 1
2 Ikọ̀ Croatia CRO
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí karùn-ún

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
BRA Ikọ̀ Brazil 2 1 0 4 7
SUI Ikọ̀ Switzerland 1 2 0 1 5
SER Ikọ̀ Serbia 1 0 2 -2 3
CRC Ikọ̀ Costa Rica 0 1 2 -3 1
17 Oṣù Òkúdu 2018
CRC Ikọ̀ Costa Rica 0
1 Ikọ̀ Serbia SER
Ẹ́A
17 Oṣù Òkúdu 2018
BRA Ikọ̀ Brazil 1
1 Ikọ̀ Switzerland SUI
Ẹ́A
22 Oṣù Òkúdu 2018
BRA Ikọ̀ Brazil 2
0 Ikọ̀ Costa Rica CRC
Ẹ́A
22 Oṣù Òkúdu 2018
SER Ikọ̀ Serbia 1
2 Ikọ̀ Switzerland SUI
Ẹ́A
27 Oṣù Òkúdu 2018
SUI Ikọ̀ Switzerland 2
2 Ikọ̀ Costa Rica CRC
Ẹ́A
27 Oṣù Òkúdu 2018
SER Ikọ̀ Serbia 0
2 Ikọ̀ Brazil BRA
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí kẹfà

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
SWE Ikọ̀ Sweden 2 0 1 3 6
MEX Ikọ̀ Mexico 2 0 1 -1 6
KOR Ikọ̀ South Korea 1 0 2 0 3
GER Ikọ̀ Germany 1 0 2 -2 3
17 Oṣù Òkúdu 2018
GER Ikọ̀ Germany 0
1 Ikọ̀ Mexico MEX
Ẹ́A
18 Oṣù Òkúdu 2018
SWE Ikọ̀ Sweden 1
0 Ikọ̀ South Korea KOR
Ẹ́A
23 Oṣù Òkúdu 2018
KOR Ikọ̀ South Korea 1
2 Ikọ̀ Mexico MEX
Ẹ́A
23 Oṣù Òkúdu 2018
GER Ikọ̀ Germany 2
1 Ikọ̀ Sweden SWE
Ẹ́A
27 Oṣù Òkúdu 2018
KOR Ikọ̀ South Korea 2
0 Ikọ̀ Germany GER
Ẹ́A
27 Oṣù Òkúdu 2018
MEX Ikọ̀ Mexico 0
3 Ikọ̀ Sweden SWE
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí keje

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
BEL Ikọ̀ Belgium 3 0 0 7 9
ENG Ikọ̀ England 2 0 1 5 6
TUN Ikọ̀ Tunisia 1 0 2 -3 3
PAN Ikọ̀ Panama 0 0 3 -9 0
18 Oṣù Òkúdu 2018
BEL Ikọ̀ Belgium 3
0 Ikọ̀ Panama PAN
Ẹ́A
18 Oṣù Òkúdu 2018
TUN Ikọ̀ Tunisia 1
2 Ikọ̀ England ENG
Ẹ́A
23 Oṣù Òkúdu 2018
BEL Ikọ̀ Belgium 5
2 Ikọ̀ Tunisia TUN
Ẹ́A
24 Oṣù Òkúdu 2018
ENG Ikọ̀ England 6
1 Ikọ̀ Panama PAN
Ẹ́A
28 Oṣù Òkúdu 2018
PAN Ikọ̀ Panama 1
2 Ikọ̀ Tunisia TUN
Ẹ́A
28 Oṣù Òkúdu 2018
ENG Ikọ̀ England 0
1 Ikọ̀ Belgium BEL
Ẹ́A
 

Ìsọ̀rí kẹjọ

Orílẹ̀èdè Y Ọ̀ F IAA Pti
COL Ikọ̀ Colombia 2 0 1 3 6
JPN Ikọ̀ Japan 1 1 1 0 4
SEN Ikọ̀ Senegal 1 1 1 0 4
POL Ikọ̀ Poland 1 0 2 -3 3
19 Oṣù Òkúdu 2018
COL Ikọ̀ Colombia 1
2 Ikọ̀ Japan JPN
Ẹ́A
19 Oṣù Òkúdu 2018
POL Ikọ̀ Poland 1
2 Ikọ̀ Senegal SEN
Ẹ́A
24 Oṣù Òkúdu 2018
JPN Ikọ̀ Japan 2
2 Ikọ̀ Senegal SEN
Ẹ́A
24 Oṣù Òkúdu 2018
POL Ikọ̀ Poland 0
3 Ikọ̀ Colombia COL
Ẹ́A
28 Oṣù Òkúdu 2018
SEN Ikọ̀ Senegal 0
1 Ikọ̀ Colombia COL
Ẹ́A
28 Oṣù Òkúdu 2018
JPN Ikọ̀ Japan 0
1 Ikọ̀ Poland POL
Ẹ́A
 

Ìpele Kòmẹsẹ̀ ó yọ àkọ́kọ́

30 Oṣù Òkúdu 2018
FRA Ikọ̀ France 4
3 Ikọ̀ Argentina ARG
Ẹ́A
30 Oṣù Òkúdu 2018
URU Ikọ̀ Uruguay 2
1 Ikọ̀ Portugal POR
Ẹ́A
1 Oṣù Agẹmọ 2018
ESP Ikọ̀ Spain 1
1 Ikọ̀ Russia RUS
Ikọ̀ Russia Bori 4-3 Lórí gbesílẹ̀ kí ń gba sí golí
1 Oṣù Agẹmọ 2018
CRO Ikọ̀ Croatia 1
1 Ikọ̀ Denmark DEN
Ikọ̀ Croatia Bori 3-2 Lórí gbesílẹ̀ kí ń gba sí golí
2 Oṣù Agẹmọ 2018
BRA Ikọ̀ Brazil 2
0 Ikọ̀ Mexico MEX
Ẹ́A
2 Oṣù Agẹmọ 2018
BEL Ikọ̀ Belgium 3
2 Ikọ̀ Japan JPN
Ẹ́A
3 Oṣù Agẹmọ 2018
SWE Ikọ̀ Sweden 1
0 Ikọ̀ Switzerland SUI
Ẹ́A
3 Oṣù Agẹmọ 2018
COL Ikọ̀ Colombia 1
1 Ikọ̀ England ENG
Ikọ̀ England Bori 4-3 Lórí gbesílẹ̀ kí ń gba sí golí
6 Oṣù Agẹmọ 2018
URU Ikọ̀ Uruguay 0
2 Ikọ̀ France FRA
Ẹ́A
6 Oṣù Agẹmọ 2018
BRA Ikọ̀ Brazil 1
2 Ikọ̀ Belgium BEL
Ẹ́A
7 Oṣù Agẹmọ 2018
SWE Ikọ̀ Sweden 0
2 Ikọ̀ England ENG
Ẹ́A
7 Oṣù Agẹmọ 2018
RUS Ikọ̀ Russia 2
2 Ikọ̀ Croatia CRO
Ikọ̀ Croatia Bori 4-3 Lórí gbesílẹ̀ kí ń gba sí golí
10 Oṣù Agẹmọ 2018
FRA Ikọ̀ France 1
0 Ikọ̀ Belgium BEL
Ẹ́A
11 Oṣù Agẹmọ 2018
CRO Ikọ̀ Croatia 2
1 Ikọ̀ England ENG
Ẹ́A 120
14 Oṣù Agẹmọ 2018
BEL Ikọ̀ Belgium 2
0 Ikọ̀ England ENG
Ẹ́A
15 Oṣù Agẹmọ 2018
FRA Ikọ̀ France 4
2 Ikọ̀ Croatia CRO
Ẹ́A

All times are West Africa Time - Iléesẹ́ BBC kọ́ ló se àyípadà kankan